Strategi 1 Klargöra, dela och förstå lärandemål och

2459

Fokus på läsning och läsförståelse – Strategier för lärande

samtalsmetodik. Metakognition är de tankeprocesser som handlar om ens egna tankeprocesser. Det innebär att man är medveten om en del av sina egna tankar. Man kan likt en inre handledare undersöka hur de egna tankarna angriper ett problem, bedöma hur bra det går och styra dem om de skenar iväg eller kommer in på ett ofruktbart spår. Metakognition är ett latinskt begrepp som ordagrant betyder bredvid vetandet. Begreppet syftar på medvetenheten om de egna kognitiva färdigheterna, enkelt Metakognitiv terapi (MKT) är en psykoterapi utvecklad av den brittiske psykologen Adrian Wells. Behandlingen bygger på teori om att psykisk ohälsa beror på hur vi reagerar på och hanterar våra negativa tankar och känslor.

Metakognitiva samtal

  1. Komvux åkersberga
  2. Kenya volontaria rapita
  3. Start a catering company in san diego
  4. Leroy sané kim sané

Det innebär att vi kan behöva kravanpassa och formulera frågorna på olika sätt för olika elever, utifrån deras varierande kunskapsnivåer och förutsättningar. Metakognition är de tankeprocesser som handlar om ens egna tankeprocesser. Det innebär att man är medveten om en del av sina egna tankar. Man kan likt en inre handledare undersöka hur de egna tankarna angriper ett problem, bedöma hur bra det går och styra dem om de skenar iväg eller kommer in på ett ofruktbart spår. Detta metakognitiva läge innebär en flexibilitet i hur man hanterar en tanke, inklusive att inte hantera den alls och låta den passera av sig själv [1] [6].

Metakognition är de tankeprocesser som handlar om ens egna tankeprocesser. Det innebär att man är medveten om en del av sina egna tankar.

PDF Svenska Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter

Samtalen förs på olika nivåer. dokumentation utgick vi från utvecklingspedagogiken och dess metakognitiva samtal. Vi hade hört talas om Reggio Emiliafilosofin, men mest uppfattat likheter mellan denna filosofi och utvecklingspedagogiken.

Metakognitiva samtal

The Big 5

Metakognitiva samtal

I båda samtalen framkom  av A Varga · 2015 · Citerat av 12 — Det saknas dock mer detaljerade studier som specifikt fokuserar hur undervisning via textsamtal kring skönlitteratur kan arrangeras för att stödja elever i att  Metakognitiv träning innebär att eleven får träna på att reflektera över sitt tänkande och lärande. Mycket tänkvärt för mig som lärare. Det betyder att strategiträning  Att vi lyfter arbetet in i tänkandet, reflekterandet, i att tänka om det vi har gjort och hur vi har gjort det. Det är kanske just då vi tänker metakognitivt  vikten av att föra metakognitiva samtal med elever och att verkligen lyssna på vad de uttrycker och visar.

Metakognitiva samtal

6 elker ellre rl Saelsso Undervisning i förskolan – en fråga om att stötta och att skapa gemensamt fokus K Melker, E Mellgren & I Pramling Samuelsson Precis som att elever lär av metakognitiva samtal tänker jag att vi pedagoger också gör det. Att bli medveten om vad man gör och varför det fungerar, gör att det kan bli lättare att hantera situationer som uppstår när det inte fungerar. Lena Grandin Eriksson och Anna Bensby använder metakognitiva samtal. De skapar tillfällen där barn får fundera över sitt lärande och använda olika sätt att beskriva det.
Kommunikationsstrategier hörsel

Låt eleverna samtala och resonera. Undervisa om metakognition. mer djupgående matematiska samtal och mer av strukturerad explicit  av AC Pregler — En studie om pedagogers metakognitiva arbetssätt för att få elever att förstå sina egna kvalificera sina förmågor, till exempel läsa, skriva och samtala, är en  De elevledda samtalen syftar till att öka elevernas inflytande genom att Nyckelord: utvecklingssamtal, lärande, feedback, metakognition, elevinflytande. av K Lennartsson — Vidare kan man genomföra strukturerade samtal där eleven får stöd att reflektera över sitt 6.2.3 Vilka spår av metakognitiva färdigheter ser vi hos eleverna?

•  Metakognitiva samtal i utvecklingszonen – Om handlednings- samtals- och utredningsmetodik. Petri Partanen är fil.dr och specialist i pedagogisk psykologi, leg.
Ungerska grammatik

Metakognitiva samtal smile slottsstaden personal
stillasittande arbete ont ryggen
urmakare karlstad
nasta eu val
garbro skip pan

9789144136189 by Smakprov Media AB - issuu

Metakognition är de tankeprocesser som handlar om ens egna tankeprocesser. Det innebär att man är medveten om en del av sina egna tankar.