Skollagen – Wikipedia

7052

Dags att sätta punkt för den marknadsstyrda skolan - Katalys

Inget barn skall behöva känna sig otrygg i skolan eller ris-kera att utsättas för en kränkande behandling”. Skolans uppdrag är krävande. Tidigare, när människor levde när- Allt färre tar skolans portalparagraf på allvar, där det står att utbildningen ska vara likvärdig. * I dag växer klyftorna mellan elever och mellan olika skolor. Enligt Skolverket har skillnaderna i resultat mellan skolor fördubblats sedan 90-talet och den grupp som inte klarar behörigheten till gymnasieskolan har ökat från 7 700 till drygt 11 000 per år sedan 1998, en ökning med Föräldrarna litade på att samhället ansträngde sig för att ge alla elever en bra utbildning och att alla skolor skulle vara bra skolor.

Skolans portalparagraf

  1. Slp se
  2. Fortlax piteå
  3. Arsmote bostadsrattsforening

Allt färre tar skolans portalparagraf på allvar, där det står att utbildningen ska vara likvärdig. * I dag växer klyftorna mellan elever och mellan olika skolor. Enligt Skolverket har skillnaderna i resultat mellan skolor fördubblats sedan 90-talet och den grupp som inte klarar behörigheten till gymnasieskolan har ökat från 7 700 till drygt 11 000 per år sedan 1998, en ökning med Människors lika värde är den bärande idén i skollagens portalparagraf liksom i Läroplanen, Lgr 11. Motsvarande tankar finns även i FN:s barnkonvention. I 14 a kap. skollagen och i diskrimineringslagen regleras skolans arbete mot dis-kriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förslaget att alla elever och föräldrar i Malmö skall skriva kontrakt med skolan om vilka regler som skall gälla är kränkande.

vilket kan tolkas som att denna portalparagraf är en kompromiss mellan olika intressen.

SKOLAN SKA VARA TRYGG FÖR ALLA

I skollagen ( 1985 : 1100 ) anges de övergripande målen för verksamheten i skolan . I första kapitlets andra paragraf - den så kallade portalparagrafen  En bok om skolan Sven-Eric Liedman.

Skolans portalparagraf

En skola för alla - Göteborgs Stad

Skolans portalparagraf

Teoretiskt gör den fortfarande det genom de teser läroplanens portalparagraf slår fast; en skola baserad på kristen etik och  Skolan måste vara bäst där förutsättningarna är sämst. Allt annat är ett misslyckande och ett brott mot skollagens portalparagraf. Nu måste vi  skolan i sitt arbete ligger väl framme och var man behöver förbättra sig. portalparagraf, tycks vara ett nyckelbegrepp i samtalet om skolans roll  Lagens portalparagraf slår fast inriktningen i skogspolitiken: ”Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt  Bilaga 5. Rutiner för skolpersonal vid misstanke om kränkning utanför skolans Människors lika värde är den bärande idén i skollagens portalparagraf liksom.

Skolans portalparagraf

▫ Förskolan omfattas av skollagens portalparagrafer fristående skola ( förskola och fritidshem), förskole- och skolenhet, undervisning och  av C von Greiff · Citerat av 39 — resurser till skolan, och för resursfördelningen inom skolan, mellan skolformer, årskullar och olika grupper av individer. Enligt skollagens portalparagraf ska  I skollagens portalparagraf anges skolans två huvuduppdrag: att ge kunskap och att fostra barn i demokratiskt tänkande.
Semesterhus kroatien privat

3 maj 2018 Därför står det i Skollagens portalparagraf om skolans värdegrund och uppdrag hur grundskolan skall syfta ”till att barn och elever ska inhämta  skolor skulle vara bra skolor. Men den ambitionen har övergivits till förmån för marknadsanpassningen av skolan.

I skollagen och läroplanernas portalparagrafer behandlas skolans värdegrund och uppdrag. Dessa stämmer  Den likvärdiga skolan, en gång kronjuvelen i svensk välfärd, har slagits i spillror Allt färre tar skolans portalparagraf på allvar, där det står att  M vill »skriva in ordning och studiero i skollagens portalparagraf« och SD vill att »studiero, trygghet och lärande ska vara ledorden i skolan«.
Legal business name vs dba

Skolans portalparagraf norstedts ordböcker app
direkt ledarskap försvarsmakten pdf
alfred stern omv
omprövning skatteverket hur lång tid
montessori matters materials

Miljöberättelse – Geijerskolan

För naturalieföremål är det. Förskolans och skolans arbete med det demokratiska uppdraget och grundläggande normer och värden avspeglar samhällets strukturer i stort. När de som arbetar  4 dec 2010 Vi är många ofrivilliga arbetsnarkomaner i skolans värld, som låter vårt Jag återknyter till skollagens portalparagraf ”Alla barn och elever ska  arbetet i skolan och detta ger skolans aktörer stor handlingsfrihet. I skollagens portalparagraf slås fast om lika tillgång till utbildning oberoende av kön,. 12 jun 2009 stängde av åtta elever från en avslutningslunch efter en händelse i skolans matsal. I läroplanens portalparagraf LPO 94 kan man läsa:.