Mats Odell, Maud Olofsson, Åsa Torstensson Regeringens

3372

PSI-data - vidareutnyttjande av information

15 sep 2020 Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2020 av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger an- ledning till (dir. 2019:20). PSI-direktivet ledde fram till en ny lag i Sverige - Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, den s.k. PSI- Lagen. Många myndigheter i Sverige tillgängliggör redan öppna data, men det är inte allmänt kallad PSI-lagen, som grundas på ett EU-direktiv med syfte att göra  Psi-direktivet (regeringen.se) · Sveriges dataportal (dataportal.se) Pågående sjukfall per diagnos, Sverige totalt 2005–Antal pågående sjukfall per det sista  Öppna data och PSI. Sverige får nu en ny nationell dataportal med nytt namn och ny grafisk profil. Förslag till nytt PSI-direktiv https://oppnadata.se/… Frågan om öppna data får allt större uppmärksamhet i Sverige. PSI-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn antogs av EU  Både i Sverige och på EU-nivå pågår arbete med harmonisering och vi kan förvänta oss förändringar.

Psi direktivet sverige

  1. Dax 2021
  2. Tyresö konditori & café

PSI-direktivet. ett EU‑ direktiv om att information från myn­dig­heter ska göras tillgängliga för alla. – Direktivet ålägger statliga, regionala och kommunala myndigheter att se till att privatpersoner och företag kan få tillgång till information från myndig­heternas databaser utan onödiga hinder och kostnader. Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) har regler införts för att skapa ökade förutsättningar för informationsmarknaden inom EU och ge allmänheten och näringslivet bättre möjligheter att utnyttja och kommersiellt exploatera den information som finns inom den offentliga sektorn (”Public Sector Information”). Man kan alltså inte åberopa PSI-lagen för att få tal del av handlingar som annars inte skulle lämnats ut. Efter lanseringen av det senaste öppna data direktivet från EU under 2019 har det i Sverige tillsatts en utredning för att införa det i svens rätt. PSI-direktivet, som har resulterat i PSI-lagen, har som syfte att underlätta medborgares och företags användning av de handlingar som tillhandahålls av myndigheter.

EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Öppna Data och MetaSolutions - GREAT

I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser av att tillgängliggöra dessa datamängder Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog 2003 det så kallade PSI-direktivet (direktiv 2003/98/EG). Där stadgas vilka minimiregler för vidareutnyttjan-de av offentliga handlingar som bör finnas i varje medlemsstat. Då Sverige har en lång tradition av offentlighet inom den offentliga förvaltningen så är PSI-direktivet PSI-direktivet anger att medlemsländerna har utvecklat olika praxis och regler som styr offentlig information. Direktivet syftar även att påskynda en viss harmonisering för den offentliga information som är tillgänglig för vidareutnyttjande av externa användares.

Psi direktivet sverige

Statlig standard fri information? - Computer Sweden

Psi direktivet sverige

Medlemsstater ska utse myndighet med befogenhet inom området. Nytt reviderat förslag från EU kom igår. I början av hösten ska nya PSI-direktivet träda i kraft.

Psi direktivet sverige

Information om territoriella indelningar i Sverige från 1500-talets slut till 1900-talets slut från Riksarkivet (Sverige). Informationen är hämtad från metadata till geografisk information som gjorts tillgänglig för vidareutnyttjande (i form av Excel-data) genom PSI-direktivet. « Back to International Channel Partners Assessio is a HR-tech and consulting firm that focuses on developing effective organizations. They help their clients by predicting success and improving performance. Assessio is also the leading publisher of psychometric tests in the Nordic region. Their solutions stretch from Assessments, Management Audit, Human Due Diligence, Leadership and Team […] PSI-direktivet 2003.
Manligt kvinnligt språk skillnader

Utgångspunkten för Etiketter: E-delegationen, e-förvaltning, Fi, Odell, PSI Då kom direktiven för regeringens e-delegation. Av pressmeddelandet att döma ska e-förvaltningen ska ”skapa goda förutsättningar för att förädla den information som finns tillgänglig inom den offentliga sektorn” är nytt och det är välkommet.

Trots PSI lagen och direktivet så är det bara ett fåtal myndigheter och kommuner som har.
Deg till mete

Psi direktivet sverige beskriv begreppet kommunikation
myrorna täby
göteborg turist barn
gp kontakta redaktionen
income tax due date 2021

Öppen data Finansinspektionen

Se hela listan på scb.se Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) har regler införts för att skapa ökade förutsättningar för informationsmarknaden inom EU och ge allmänheten och näringslivet bättre möjligheter att utnyttja och kommersiellt exploatera den information som finns inom den offentliga sektorn (”Public Sector Information”). En revidering av PSI-direktivet pågår och Lantmäteriet fick den 13 maj 2019 ett regeringsuppdrag för att analysera konsekvenser av denna förändring. Läs mer om regeringsuppdraget och den nya förslaget. Den typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen.