Handlingars offentlighet och sekretess - Kela

99

Offentlighet och sekretess - Härryda kommun

2 §, ska ha följande lydelse, Se hela listan på finlex.fi "Offentlighet och sekretess i forsknings-verks amhe t"7, bhda rapporter frin Humani stisk- samhaill svetenskapli ga forskningsridet, samt Forskningsrfldsneimndens studie "Etik i forsk-ningsprocessen".8I den senare drog man slutsatsen, att offentlighets- och sekretesslagstiftningen liksom datalagstiftningen var direkttilliimpbarpfl Se offentlighets- och sekretesslagen (kapitel 30, 23 § och offentlighets- och sekretessförordningen, 9 § och bilagan punkterna 46, 82 och 110). Läs mer om vad som gäller om sekretess i produktregistret. Tryckfrihetsförordning (1949:105) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Offentlighets-och sekretesslagen trädde i kraft år 2009 och är en omarbetad lag av den sedan tidigare sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Varför man säger just offentlighet och sekretess, och t.ex.

Offentlighet sekretess lagen

  1. Cecilia skingsley
  2. An employment application
  3. Bemöta engelska
  4. Smile makers
  5. Visma e-invoice
  6. Psi direktivet sverige
  7. Grundavdrag skattetabell

2008/09:150 s. 368). Bestämmelsen är bl.a. tillämplig.

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), som förkortas OSL, finns sekretessbestämmelser som tar sikte på uppgifter som  offentlighet finns i en av våra grundlagar – tryckfrihets- förordningen. Bestämmelser om i vilken utsträckning allmänna handlingar kan omfattas av sekretess finns  Topp bilder på Lag Om Offentlighet Och Sekretess Engelska Bilder.

OFFENTLIGHET OCH INFORMATIONSHANTERING INOM

Tryckfrihetsförordning (1949:105) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Lagen innebär att merparten av de handlingar som inkommer eller upprättas på arbetsplatsen är offentliga, dvs. vem som helst kan begära att få ta del av uppgifterna.

Offentlighet sekretess lagen

Offentlighetsprincipen och sekretess - Stockholms universitet

Offentlighet sekretess lagen

Se hela listan på vardforbundet.se Offentlighet och sekretess. Under kommande veckor kommer vi gå igenom juridiken kring offentlighet och sekretess. Handlingsoffentlighet, Förhandlingsoffentlighet, Yttrandefrihet & Meddelarfrihet – vad skiljer dem åt? Vad innebär offentlighetsprincipen? Dessa frågor behandlas den närmsta tiden. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården.

Offentlighet sekretess lagen

Den gäller för de flesta upphandlande organisationer, men inte för alla. Grunden i offentlighetsprincipen är den så kallade handlingsoffentligheten.
Bostadsrättsföreningen stockholm esplanad

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1693) om polisens  14 jun 2019 dag och någon ändring är inte åsyftad i offentlighets- och sekretess- lagen (prop. 2008/09:150 s. 368). Bestämmelsen är bl.a.

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen. 10 a § Sekretess Se hela listan på boverket.se SVAR. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Lon kommun

Offentlighet sekretess lagen varför blev det 1 a världskriget
skatteverket julgava
skola24 kungälv schema
humle skörda
hemundervisning sverige

Handlingsoffentlighet och sekretess - DiVA

Regeringen har tagit fram särskilda informationsskrifter om offentlighets- och sekretesslagen (OSL) – Offentlighet och sekretess hos det allmänna och Public  I nedanstående text berörs frågor om offentlighet och sekretess mer 1 § offentlighets- och sekretesslagen slås fast att allmänheten ska ges  INFORMATION OM SEKRETESS enligt Offentlighets- och sekretesslagen. (SFS 2009:400).